Tjänster & Lösningar

Våra grundstenar

Automation

Visionsverket levererar olika typer av automatiseringslösningar för IT och verksamhet. Det kan handla om att automatisera vanligt förekommande uppgifter i en servermiljö eller att bygga komplicerade administrativa arbetsflöden med godkännandeprocesser för att förenkla administration. Automatiseringslösningar inkluderar ofta olika typer av ”self-service”-portaler.

Portaler

Portaler har många användningsområden; hantera olika typer av intranät, dokumenthantering och spridning av information för att nämna några. Portaler fungerar också ofta som gränssnitt för olika typer av ”self-service”-lösningar där slutanvändare kan lägga beställningar av olika tjänster från IT.

 

Identity & Access

Visionsverket har lösningar för identitets- och behörighetshantering, dessa kan verka enskilt eller som en del i en heltäckande ”self-service”-portal. Med hjälp av dessa lösningar kan organisationer hantera sina konton och behörigheter på ett konsekvent och säkert sätt. Detta minskar inte bara det administrativa arbetet, utan medför också en ökad spårbarhet i arbetsprocesserna.

System Center

System Center familjen är en av hörnstenarna i de totallösningar vi bygger. Produkter som SCCM, SCOM, Orchestrator och SCSM kan fullt utnyttjade bidra till väsentligt sänka kostnader i organisationen.

ITIL / ITSM

ITIL är ett ramverk som rätt utnyttjat kan effektivisera verksamheten och göra det lättare att underålla och nyutveckla verksamheten. Vi ser ITIL som en vital del i våra lösningar.

Molntjänster

Molntjänster kan sänka kostnader och förenkla driftsmiljön men har sina egna utmaningar vid införande. Vi har erfarenheten som krävs för en lyckad implementation. 

Styrning och Ledning av IT

Projektledning, inhyrd chef, verksamhets- och organisationsrevisioner, sårbarhetsutredningar, strategiarbete, effektivt projektkontor är bara några exempel på de uppdrag Visionsverket har kompetens att genomföra.

Vi har lösningarna!

Om du har frågor om kring vårt koncept, kontakta oss!

Kontakta oss