Alt text for the image

Visionsverket

Vi hjälper dig att utveckla din affär

Vill du veta mer?

Visionsverket

Effektivisera med automationslösningar

Vill du veta mer?

Visionsverket

Styrning och ledning av IT

Vill du veta mer?

Visionsverket är ett konsultbolag verksamt inom strategisk IT.

Vi arbetar som rådgivare och utförare inom ett antal områden i och runt IT. Tillsammans med den interna IT-avdelningen och affärsverksamheten bidrar vi till att uppnå de affärsmål och effektiviseringar som våra kunder arbetar mot. Vi arbetar med design och rådgivning hos våra kunder och hjälper dem att använda sina IT-investeringar optimalt, som ett verktyg att öka sin konkurrenskraft.

Vi föreslår lösningar och bidrar tillsammans med organisationen till att de genomförs. Vi är verksamma i många branscher, bland andra finanssektorn och tekniksektorn, där vi är särskilt starka. Vi arbetar med och har djup kunskap runt infrastruktur, automatisering, informationssäkerhet, portaler, mail, övervakning, projektledning och ett antal andra områden. Vi använder vår kunskap till att ge organisationen helt nya möjligheter, genom att integrera lösningar där system och tjänster arbetar tillsammans och inte var för sig.

Visionsverket har kontor i Stockholm och arbetar över hela landet, men även internationellt i de projekt som drivs hos våra kunder baserade i Sverige. Genom vårt nätverk kan vi hantera uppdrag som går utanför traditionella infrastrukturprojekt och bygga mervärde hos våra kunder.

Visionsverket har konsulter med specialistkompetens och mångårig erfarenhet inom sina respektive områden. Vi arbetar med lösningar från marknadens ledande leverantörer, med fokus på att de IT-investeringar du som kund gör ska hänga ihop både vad gäller teknik och användbarhet. Vi arbetar för att uppfylla och överträffa de faktiska förväntningarna på affärsnytta från verksamhet och IT-organisation i fråga om funktionalitet och ekonomi.

Våra kunder hanterar varje dag en ökande komplexitet på sin marknad. IT handlar för oss om att effektivt hjälpa dig som kund, att hantera en ständigt mer konkurrensutsatt och komplex verklighet, genom att bygga effektiva och säkra IT-lösningar.


Portaler

Det finns många olika typer av portallösningar. Vi på Visionsverket hjälper dig att bygga portaler och att integrera dessa med andra system i din IT-miljö.

Automation

Genom att automatisera många förekommande uppgifter i en organisation kan man utnyttja IT systemen på ett effektivt sätt och få maximal utväxling på sina investeringar.

System center

Med vår erfarenhet inom System Center kan vi hjälpa till att skapa en effektiv IT drift. System Center är även tillsammans med olika portallösningar en hörnsten i våra automations och self-service lösningar.

Identity & Access

Att hantera identiteter och behörigheter med hjälp av identity & access lösningar ger både administrativa besparingar och ökad spårbarhet.


Vi kan hjälpa dig med smart integration och automatiserade lösningar.

Kontakta oss om du vill veta mer om Visionsverkets lösningar.

Kontakta oss